SPRACOVANIE ZRPS

Spracovanie ZRPS v priebehu rokov 1996 – 2004 v okresoch Poltár a Lučenec