POZEMKOVÉ ÚPRAVY


Projekt pozemkových úprav k katastrálnych územiach Prša, Mikušovce a Ratka. Viac...

pu 1