PASPORTY CINTORÍNOV


Pasporty cintorínov v katastrálnych územiach Mučín, Muľka, Trebeľovce, Praha, Dolné Plachtince, Nové Hony, Gregorova Vieska.