POĽOVNÉ REVÍRY


Vypracovanie podkladov k uznaniu poľovného revíru katastrálne územie Veľká nad Ipľom, Panické Dravce, Jelšovec, Veľké Dravce, Nové Hony, Pinciná, Záložná, Buzitka, Horné Strháre, Dolné Strháre, Pôtor, Selce.