FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNE


Inžinierska činnosť súvisiaca s prípravou a zabezpečením správnych konaní fotovoltaických elektrární: Mikušovce s inštalovaným výkonom 3,82 MWp - územné rozhodnutie, stavebné povolenie Kalinovo 1, 2, 3 s inštalovaným výkonom 3 x 0,99 MWp - územné rozhodnutie, stavebné povolenie Biskupice 2, 3, 4, 5 s inštalovaným výkonom 4 x 0,99 MWp - územné rozhodnutie, stavebné povolenie Lipovany s inštalovaným výkonom 0,5 MWp - územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudácia Lučenec - Hladký Majer 1, 2, 3, 4 s inštalovaným výkonom 4 x 0,9 MWp - územné rozhodnutie, stavebné povolenie Lučenec - Ľadovo s inštalovaným výkonom 35 x 0,99 MWp - územné rozhodnutie, stavebné povolenie