PRELOŽKA CESTY I/75


Vypracovanie podkladov pre majetkoprávne vysporiadanie - Preložka cesty I/75 (k.ú. Vidiná, Opatová, Lučenec, Halič, Stará Halič).

land 1