MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE


Majetkoprávne vysporiadanie a komplexný výkup pozemkov k.ú. Stará Halič, Veľké Dravce, Nové Hony, Rapovce, Kalonda, Panické Dravce, Zelené; areál SPP k.ú. Mikušovce (spojený s vypracovaním kúpnych zmlúv a ich vkladom do katastra nehnuteľností, zabezpečenie dedičských konaní, rokovania s vlastníkmi atď.).

land 2