POLOHOPISNÉ ZAMERANIE


Polohopisné a výškopisné zamerania pre ďalšiu projekčnú činnosť (Okružná križovatka Vajanského – Fiľakovská cesta v Lučenci, Priemyselná zóna JUH Lučenec, DÚR a DSP - I/75 DOLNÉ PLACHTINCE – MOST EV. Č. 052, DSP most evid. č. 585-003 Panické Dravce, most evid. č. 526-031 Polianky, DP – stavba I/50 Zvolen – Bučina, Fotovoltaické elektrárne okres Lučenec, Poltár.

topcon