INŽINIERSKE SIETE


Zamerania skutočného prevedenia stavieb inžinierskych sietí (plynovod, teplovod, elektrické NN, VN káble, verejné osvetlenie, vodovod, kanalizácia atď.), rekonštrukcia vodovodného potrubia okres: Lučenec, Zvolen, Krupina, Fotovoltaické elektrárne okres Lučenec, Poltár.

1234