Referencie

RÝCHLOSTNÁ CESTA R1
Čítať ďalej...

RÝCHLOSTNÁ CESTA R1Geodetické prace na stavbe rýchlostnej cesty R1

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNE
Čítať ďalej...

Inžinierska činnosť súvisiaca s prípravou a zabezpečením správnych konaní fotovoltaických elektrární

POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Čítať ďalej...

POZEMKOVÉ ÚPRAVYProjekt pozemkových úprav - Prša, Mikušovce, Ratka

POĽOVNÉ REVÍRY
Čítať ďalej...

Vypracovanie podkladov k uznaniu poľovných revírov

KAŠTIEĽ VEĽKÉ DRAVCE
Čítať ďalej...

KAŠTIEĽ VEĽKÉ DRAVCEZameranie skutkového stavu

ROTAČNÁ PEC TISOVEC
Čítať ďalej...

Kompletné geodetické práce pred a počas výstavby

POLOHOPISNÉ ZAMERANIE
Čítať ďalej...

POLOHOPISNÉ ZAMERANIEPolohopisné a výškopisné zamerania pre ďalšiu projekčnú činnosť

INŽINIERSKE SIETE
Čítať ďalej...

INŽINIERSKE SIETEZamerania skutočného prevedenia stavieb inžinierskych sietí

MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE
Čítať ďalej...

MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIEMajetkoprávne vysporiadanie a komplexný výkup pozemkov

RÝCHLOSTNÁ CESTA R2
Čítať ďalej...

Geodetické práce na stavbe rýchlostnej cesty R2

ROEP
Čítať ďalej...

Spracovanie ROEP kat. územie Lipovany a Pleš - okres Lučenec

PRELOŽKA CESTY I/75
Čítať ďalej...

PRELOŽKA CESTY I/75Majetkoprávne vysporiadanie - Preložka cesty I/75

SPRACOVANIE ZRPS
Čítať ďalej...

Spracovanie ZRPS v priebehu rokov 1996 – 2004 v okresoch Poltár a Lučenec