Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy Ratka

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Ratka začal dňa 02.03.2009 a skončil dňa 28.01.2015

Čítať ďalej...

Pozemkové úpravy Prša

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Prša bol ukončený dňa 29.02.2008 zápisom do katastra nehnuteľností.

Čítať ďalej...

Pozemkové úpravy Mikušovce

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Mikušovce bol ukončený dňa 29.02.2008 zápisom do katastra nehnuteľností.

Čítať ďalej...

Pozemkové úpravy