O nás

Geodetická kancelária – Eduard Gruy, vznikla 1.7.1996 ako fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia. Už v podnikateľskom zámere boli definované primárne body, ktorými sa chce firma riadiť:

  • geodetické práce ponímať ako službu zákazníkovi
  • využívať najnovšie trendy v oblasti meracej a výpočtovej techniky
  • postupne rozširovať služby spojené s nehnuteľnosťami

Ciele stanovené pri vzniku sa darí napĺňať. V súčasnej dobe patrí firma medzi najväčšie geodetické kancelárie v regióne, hlavné zameranie na projekty pozemkových úprav – podiel na trhu v okrese Lučenec 50% a inžiniersku geodéziu v oblasti projekcie a realizácie cestných stavieb – podiel na trhu v regióne 95 %. V roku 2001 vznikla Reality Trading, spol.s r.o., v ktorej sa poskytujú komplexné služby v oblasti nehnuteľností. Začiatkom roku 2006 bola spoločnosť premenovaná na GRUY, spol. s r.o., predmet činnosti bol rozšírený o geodetické a kartografické práce a presun všetkej činnosti zo živnosti na GRUY, spol. s r.o. sa zrealizoval v marci roku 2007.